38

Kontakt

Ing. Hana Doláková

telefon:728 051 674
e-mail:hdolakova@seznam.cz
ičo:404 33 447
adresa:Jana Olivetského 1237/15
 796 01, Prostějov
provozní doba:Po - Pá 8:00 - 16:00
mimo provozní dobu konzultace dohodou

TN_180_180_bez-okraje (Velký obrázek)

 

Důležité odkazy

Tyto odkazy by se Vám při realizaci novostaveb a rekonstrukcí mohly hodit.

Český úřad zeměměřický a katastrální

Nahlížení do katastru nemovitostí

Stavební úřad města Prostějov

Hospodářská komora České republiky

Formuláře pro změny v katastru

Státní pozemkový úřad

Archiweb.cz

Projekční kancelář

Studium na VUT FAST Brno, obor pozemní stavby, jsem ukončila v roce 1983 státní zkouškou. Po získané praxi v zaměstnání jsem si zvýšila kvalifikaci v roce 1990 složením zkoušky zvláštní způsobilosti ve výstavbě v oboru projekční činnosti. V roce 1995 jsem založila vlastní projekční kancelář. Díky spoustě zkušeností, které jsem za předchozí léta nasbírala, se snažím pomoci svým zákazníkům uskutečnit jejich představy o nových stavbách nebo v úpravách stávajících stavebních objektů. Dávám návrhy na jiná možná dispoziční či materiálová řešení i ve složitějších prostorových podmínkách s nutností řešení atypických konstrukcí. Vše samozřejmě při respektování stavebního zákona, obecných požadavků na výstavbu, hygienických předpisů a s ohledem na požadavky zdravého životního prostředí.

 Kromě samostatných projektů jsem se podílela i na projektech, kde jsem spolupracovala s dalšími projektanty. Nejčastěji se při spolupráci potkávám s Ing. Jarmilou Vitáskovou, která má certifikaci ČKAIT:1002000–AI pro pozemní stavby a požární ochranu budov, a je současně mým garantem.

Vypracuji pro Vás stavební projekty pro novostavby, přístavby, rekonstrukce, změny užívání objektů i projektů na odstranění stávající stavby, budov, provozoven, prodejen, rodinných i bytových domů, garáží, skladů ad. Zpracuji pro Vás projekty a kompletní podklady pro odstranění stávající stavby, územní řízení, ohlášení stavby, stavební řízení, provedení stavby a zaměření stávajícího stavu stavby, pokud se nedochovala původní dokumentace objektu. Vše o službách, které nabízím, najdete v části Poskytované služby.

 

Realizované projekty

Níže se můžete podívat na některé stavby, které se v poslední době realizovaly na základě mých projektů. Více referencí najdete v sekci Realizované projekty.

Po rekonstrukci P1020797foto 07